Slide WINMENTOR® cea mai
populara aplicatie ERP
din Romania!
Este usor de folosit si
genereaza automat
inregistrarile contabile
aferente, in momentul
introducerii datelor
din documentele
primare in machete
WINMENTOR® este destinat utilizarii de catre firme cu profil de

In aplicatia WINMENTOR® pot fi gestionate o serie de operatii legate de:

WinMENTOR® asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de niveluri. Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, inchide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA.
Pentru firmele asociate in participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Intrucat inregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiunii utilizatorului. Inregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

Modulul permite calculul automat al amortizarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, aflate in gestiunile societatii utilizatorului in regim liniar, accelerat sau degresiv. Facilitati de calcul: posibilitatea modificarii duratei de utilizare a mijlocului fix in timpul ciclului de amortizare, posibilitatea reevaluarii amortizarii mijloacelor fixe si a valorii de inventar, etc.

WinMENTOR® rezolva integral problema stocurilor, in stransa legatura cu aspectul contabil. Iata cateva caracteristici:
• evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
• descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifica;
• nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi in nomenclator);
• posibilitatea inregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc in parte;
• identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de incadrare si a atributelor de caracterizare;
• folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate;
• evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;
• calculul coeficientului de diferente de pret in cazul evidentei global-valorice.
Rezolvarea documentelor legate de inregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate. Posibilitati:
• intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;
• intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane vamale, accize, etc.);
• intrari din productia proprie;
• iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate in productie si tiparirea de bonuri de consum;
• vanzari de marfuri sau produse din stoc sau vanzari de servicii evidentiate pe agenti de vanzari, cu tiparirea facturilor sau avizelor de expeditie;
• vanzari la export, cu tiparirea de invoice;
• transfer de articole din stoc intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de inregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;
• evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma;
• evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de intocmit, posibilitatea tiparirii facturilor corespunzatoare avizelor emise.
WinMENTOR® inregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discount-urilor de la furnizori si generarea automata de discount-uri pentru vanzari in functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor incheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata si majorari de intarziere la plata.

WinMENTOR® da posibilitatea impartirii in clase de incadrare, in functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor.
Pachetul de programe pastreaza in nomenclatorul de parteneri o singura inregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti in avans, furnizori – facturi nesosite, clienti, incasari in avans de la clienti, clienti – facturi de intocmit); in functie de machete in care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.
• Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR® semnaleaza situatiile in care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.
• Programul permite acordarea de discount-uri automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vandut in functie de volumul tranzactiilor inregistrate in decursul timpului cu un client.
• Se pot consulta in orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori in lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.
• WinMENTOR® permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii in valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare.
• Stingerea obligatiilor de plata sau incasare pentru parteneri poate fi facuta si intr-o moneda diferita de cea care a generat obligatia respectiva.
• Lista incasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de incasare pe clase de parteneri sau pe agenti de vanzari care au intermediat vanzarile.

• WinMENTOR® permite legarea platilor si incasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau incasare. Problema platilor si incasarilor in valuta este rezolvata complet, cu inregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
• Evidentiaza operatiunile bancare aflate in curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
• Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
• Tipareste registre de casa si de banca in lei sau valuta; sumele in curs de decontare pot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare.

• postcalculul productiei lunare realizate conform programului de fabricatie (cu preluarea datelor din modulul SALARII in ceea ce priveste consumurile de manopera);
• evidenta realizarii productiei – abateri realizate la nivel de comanda interna in ceea ce priveste consumurile de materiale si manopera, stadiul realizarii programului de fabricatie lunar, situatia realizarii comenzilor de la clienti, etc.

Ofera posibilitatea calculului salariilor angajatilor, lasand utilizatorului sa opteze intre inregistrarea lor contabila direct in modulul de baza WinMENTOR® si includerea lor manuala prin note contabile.
In afara de aceasta posibilitate, care permite functionarea modulului independent de produsul de baza WinMENTOR®, acest modul are facilitati de configurare a contributiilor, indemnizatiilor, sporurilor si retinerilor, ce ii confera un grad ridicat de adaptabilitate la cerintele utilizatorului si la modificarile de legislatie. Adaugand gradul ridicat de configurare a listelor specifice, rezulta un instrument ideal pentru optimizarea activitatii de evidenta a personalului si calcul al salariilor.
Integrat in produsul de baza WinMENTOR®, modulul permite preluarea realizarilor din productie pentru angajatii salarizati in acord, calculand automat indicele de realizare a salariului si oferind date pentru calculul costurilor pe produs realizat.
Exista, de asemenea, posibilitatea de a exporta fisele fiscale si declaratiile catre CAS in format electronic, in fisiere de tip .TXT.

Modulul se adreseaza utilizatorilor de case de marcat “OPTIMA” (off-line, emulare tastatura), “HIT” (off-line), OPTIMUS (off-line) si “SAPEL” (off-line pe memoria extinsa, emulare tastatura). Functii principale:
• preluarea stocurilor gestiunilor pe care le deserveste (direct din stoc la inceput sau ulterior de pe tranzactiile de receptie sau transfer intern);
• editarea raportului “Z”, impreuna cu generarea monetarului si modificarea efectiva a stocului din WinMENTOR®;
• furnizarea raportului privind vanzarile din casa in orice moment al zilei fara sa intrerupa functionarea casei de marcat sau sa influenteze in vreun fel functionarea ei;
• inregistrarea automata in contabilitate a monetarelor operate.

Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piata de produse hardware, programul permite listare in mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text (imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce detin imprimante care nu pot tipari in mod text liste in format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice lista, indiferent de latime.
Ordonarea dupa valorile crescatoare din oricare coloana, gruparea liniilor dupa valori comune din coloane, impunerea de conditii de filtrare a liniilor din lista, centralizarea automata si alte operatii asemanatoare pot fi configurate de utilizator in functie de necesitatile aparute in exploatarea pachetului de programe.
Foarte important este faptul ca, in situatia in care aceeasi lista necesita grupari, filtrari si configurari diferite pentru a raspunde unor cerinte diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel incat denumirea specificata apare in meniul modulului de liste la acelasi nivel cu lista originala livrata odata cu WinMENTOR®.
Cateva dintre listele ce pot fi obtinute:
• liste contabile: balanta de verificare in lei sau valuta, registrul jurnal de inregistrari contabile, fise analitice de cont, fise sah de cont, cartea mare, realizari pe activitati in lei sau valuta, deconturi de asociere in participatiune, declaratii privind obligatii de plata la bugetul de stat, s.a;
• liste de TVA: jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, registrul de incasari din magazin, declaratiile de TVA;
• liste pentru casa si banca: registre de casa si banca (lei sau valuta), liste de plati si incasari in curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc;
• stocuri: liste de intrari de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al pretului de import) sau din productie proprie, liste de consumuri, liste de vanzari, fise de magazie, balanta stocurilor, raport de gestiune s.a;
• liste de furnizori/clienti/avansuri de trezorerie: fisa de furnizor/client, balanta de furnizori/clienti, fisa de avans spre decontare, balanta avansurilor spre decontare, lista furnizori neachitati, clienti datornici, lista incasarilor de la clienti, s.a.

 

Call Now Button
FacebookPortal ClientiSolicita DemoAbonează-te la Newsletter