iot internet of things solutii iot softnet consulting digitalizare imm program digitalizare romania soft net solutii business articol iot

Soluţii IoT pentru IMM, 5 exemple pe înţelesul tuturor

Programele cu finanţare europeană pun un mare accent pe utilizarea tehnologiilor de generaţie nouă printre care şi Internet of Things (soluții IoT) și Inteligenţă artificială (AI). Integrarea acestor tehnologii în proiecte va aduce un scor ridicat şi totodată contează pentru atingerea indicatorilor de digitalizare (DESI) după care sunt evaluate rezultatele investiţiei.

Vom aborda în acest articol subiectul soluții IoT, explicând ce înseamnă mai concret această tehnologie, ce aplicabilitate practică are şi cum o puteți integra în proiecte cu ajutorul Soft Net Consulting.

Ce înseamnă Internet of Things

IoT (Internet of Things) se referă la o rețea de obiecte fizice conectate la internet, care pot colecta și transmite date fără intervenția umană. Aceste obiecte sunt echipate cu senzori, micro controlere și conectivitate internet și pot fi utilizate pentru a monitoriza, controla sau iniția diverse activităţi sau acțiuni.

Termenul “Internet of Things” a fost folosit pentru prima dată în 1999 într-o revistă britanică, însă conceptul s-a dezvoltat după anii 2000 o dată cu dezvoltarea comunicațiilor mobile și miniaturizarea echipamentelor electronice. Practic orice dispozitiv conectat la internet poate fi considerat un IoT, iar aplicabilitatea este foarte extinsă în mai toate domeniile economice: producţie, transporturi, utilități, agricultură, sănătate, construcţii etc.

Exemple practice de soluții IoT

Chiar dacă pare un termen de specialitate, IoT este mai prezent în business decât s-ar crede. Soft Net Consulting integrează în mod curent soluții și dispozitive IoT în proiecte, cu precădere pentru a prelua date şi a le utiliza în sistemele ERP. Iată câteva dintre cele mai uzuale scenarii de utilizare a Internet of Things:

1)O companie de Transporturi instalează dispozitive IoT pe camioane pentru a identifica permanent poziţia acestora, direcţia de deplasare timpul până la destinaţie, consumul de combustibil, parametrii de funcţionare, numărul de ore conduse fără întrerupere etc. Preluate automat într-un sistem de gestiune ca ASIS TMS (https://softnetconsulting.ro/sistem-tms/), aceste date ajută la optimizarea rutei şi a gradului de încărcare, la respectarea unor reglementări sau cerinţe legale, la evaluarea corectă a unor timpi de livrare etc.

2)Un furnizor de utilități foloseşte contoare inteligente conectate la Internet pentru citirea automată a consumului pentru clienţii de business. Datele sunt preluate automat în sistemul de facturare, de la distanţă, în timp real. Aceasta permite facturarea reală a consumului şi eliminarea citirii manuale, care necesită timp şi poate genera erori nedorite.

3)Un operator de reţele Apă și Canal creează un sistem IoT cu multipli senzori care pot depista scurgerile din reţea. Datele sunt preluate în timp real, iar la apariţia unor incidente echipele de mentenanță sunt alertate automat. Sistemul permite intervenţii rapide, ceea ce contribuie la limitarea pierderilor și reducerea costurilor asociate unei monitorizări constante cu echipe de teren. De asemenea, avariile sunt semnificativ mai reduse ca timp şi impact asupra consumatorilor.

4)Un supermarket utilizează echipamente IoT de tip ”people metter” şi senzori de prezență pentru a monitoriza constant fluxul de cumpărători. Datele ajung în sistemul de gestiune şi oferă conducerii o imagine coerentă asupra sezonalităţii, orelor de vârf, gradului de interes asupra unor departamente. Compania îşi poate ajusta astfel politica de aprovizionare, modul de organizare al turelor, numărul de angajaţi prezenţi, promoţiile etc. Toate aceste elemente contribuie direct la optimizarea costurilor și creşterea profitabilităţii.

5)O fermă care deţine un siloz utilizează diverse echipamente IoT (cântare electronice, senzori de greutate şi umiditate etc) pentru a gestiona întreg fluxul de depozitare a cerealelor. Camioanele sunt cântărite automat şi datele încărcate în Asis ERP pentru completarea fişelor de depozitare. Senzorii monitorizează permanent parametrii de calitate ai cerealelor stocate în siloz pentru a preveni deteriorarea accidentală, dar şi pentru a calcula la final scăzămintele (pierderile de greutate în urma reducerii naturale a gradului de umiditate). Acest sistem ajută atât la fluidizarea proceselor cât şi la creşterea profitabilităţii contractelor de depozitare.

Acestea sunt doar câteva exemple, însă aşa cum spuneam anterior, aplicabilitatea este foarte extinsă. Putem dezvolta inclusiv soluţii IoT pentru monitorizarea accesului în clădiri de birouri şi facilităţi de producţie, reducerea consumului de energie prin închiderea automată a unor utilaje, înregistrarea automată a intrărilor şi ieşirilor de repere într-un depozit etc.

IoT prin Digitalizare IMM

Programul Digitalizare IMM dar nu numai, prevede la capitolul cheltuieli eligibile în mod explicit: echipamente ITC (hardware) echipamente pentru automatizări și robotică, echipamente pentru eCommerce și soluții IoT (Internet of Things) precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune. Mai mult, IoT este unul dintre  cele 12 criterii de intensitate digitală (DESI) a căror atingere condiționează succesul proiectelor. Prin urmare, integrarea acestei tehnologii în proiecte crește considerabil şansele de succes.

Digitalizare IMM, aduce oportunități pentru firmele ce vor să obțină granturi între 20.000-100.000 EURO pentru a-și digitaliza activitatea. Valoarea totală a programului este de cca. 350 milioane euro, iar perioada de depunere este 15 februarie, ora 10.00 – 30 iunie 2023, ora 24.00.

Cele mai noi articole

Solicită acum o demonstrație gratuită.

Leave this field blank

Abonare la newsletter.