Cum să respecți criteriile DESI în proiectele cu fonduri europene

Cuprins

Programul de Digitalizare pentru IMM-uri a introdus, și promovează deja, criteriile DESI/criteriile de digitalizare pentru evaluarea proiectelor finanțate din surse nerambursabile. Pe termen lung, aceste criterii se vor generaliza, deoarece fac parte din strategia națională de creștere a poziției României în raport cu raportul Indicele Economiei și Societății Digitale European. 

Dacă nu știți, în ultimii ani, România a ocupat în aceste rapoarte ultima sau penultima poziție, alături de Bulgaria, având scoruri mici la gradul de digitalizare a economiei și serviciilor publice, iar Guvernul și-a propus să schimbe această situație. E bine să știți că din această cauză au apărut aceste criterii de evaluare și că autoritățile de management le vor acorda o atenție ridicată.

La depunerea proiectelor, solicitanții își iau angajamentul atingerii a cel puțin șase dintre cele 12 criterii de intensitate digitală, pe toată perioada de durabilitate a proiectului. Totodată, Ghidul solicitantului este destul de explicit: beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raport tehnic IT întocmit de un auditor independent/entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect. 

În cazul în care Raportul Tehnic IT nu va certifica faptul că au fost îndeplinite minim 6 criterii DESI, în urma implementării proiectului de digitalizare, cererea de transfer nu va fi acceptată la plată.

Care sunt criteriile DESI și cum le poți respecta.

Criteriul DESI nr. 1: Întreprindere în cadrul căreia cel puțin 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri. Sunt două elemente cheie în acest criteriu: ”cel puțin 50% dintre persoanele angajate” și ”internet în scopuri de afaceri”. Deci nu este vorba doar despre       E-Mail și browsing, ci despre aplicații mai complexe cloud, e-Commerce, social media, iar cheltuielile eligibile acoperă nu doar echipamente personale și subscripții, ci și cursuri de digitalizare acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Mai mult, conform Îndrumarului MIPE, chiar dacă aveți deja 50% dintre angajați care se încadrează, puteți încă asuma acest criteriu crescând acest proiect.

Criteriul DESI 2 – Întreprindere care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferitele zone funcționale comerciale. Respectarea acestui criteriu implică implementarea unui sistem ERP nou (conform definiției oficiale: Sistemele ERP sunt proiectate pentru un mediu client – server (tradițional sau web) integrează majoritatea proceselor întreprinderii; prelucrează majoritatea tranzacțiilor la nivelul întreprinderii (organizației); utilizează baze de date care stochează fiecare informație doar o singură dată; permite accesul la date în timp real sau extinderea celui existent cu module noi. Pentru atingerea acestui criteriu, cheltuielile eligibile acoperă atât licențele/subscripția sistemului ERP în sine, cât și digitalizarea arhivei, pregătirea oamenilor, securizarea sistemului etc.

Criteriul DESI 3 – Întreprindere care deține viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s, valoare menținută pe toată durata de durabilitate a proiectului. Important de menționat, cheltuielile eligibile nu acoperă abonamentul de acces la internet, ci infrastructura de comunicații (rețea cablată sau Wi-Fi) care trebuie să ofere o viteză reală de cel puțin 30 Mb/s.

Criteriul DESI 4 – Întreprindere în cadrul căreia vânzările online au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web. Cifrele sunt clare și ușor de obținut pentru perioada de durabilitate a proiectului. Mai dificil este să definim exact ce înseamnă vânzări online și cum facem trasabilitatea acestora. Practic, este vorba despre orice vânzare generată prin magazine online proprii sau marketplace-urile unor comercianți mai mari (eMag spre exemplu) sau prin comenzi plasate prin formulare web pe site sau aplicații mobile. Plata acestor comenzi poate fi făcută online sau prin alte forme de plată.

Criteriul DESI 5 – Întreprindere care utilizează IoT (Internet of Things). Conform Îndrumarului, Internet of Things reprezintă dispozitive sau sisteme inteligente conectate la Internet care colectează și fac schimb de date și care pot fi monitorizate sau controlate de la distanță. Pentru atingerea criteriului trebuie să aveți cel puțin un dispozitiv IoT funcțional. Spectrul de tehnologii este foarte larg: senzori de diverse tipuri, contoare inteligente, cântare inteligente, scanere și etichete RFID etc. Esențial este ca acestea să trimită date prin internet, spre exemplu, către sistemul ERP unde să fie procesate și utilizate în anumite scenarii de lucru.

Criteriul DESI 6 – Întreprindere care utilizează cel puțin o rețea socială. Îndrumarul MIPE este foarte explicit în acest sens: acest criteriu necesită un profil de utilizator, un cont sau o licență operate exclusiv de către beneficiar. Nu se includ plățile făcute pe social media pentru acțiuni de tip „publicitate”, indiferent dacă sunt făcute printr-o agenție sau direct către platformele în discuție (LinkedIn, Facebook, etc.). Atingerea acestui criteriu va fi măsurată prin evoluția numărului de postări privind promovarea produselor/serviciilor firmei, a numărului de urmăritori, a numărului de distribuiri, conectarea contului/profilului cu website-ul de prezentare a companiei, utilizarea de noi funcționalități ale rețelei sociale etc., pe toată durata de durabilitate a proiectului.

Criteriul DESI 7 – Întreprindere care utilizează CRM (Customer Relationship Management). Atingerea acestui criteriu implică implementarea unui sistem CRM nou, actualizarea celui existent sau adăugarea de module, aplicații mobile etc. Similar cu criteriul nr. 2, dar zona de acoperire o reprezintă sistemele pentru gestionare a relațiilor cu clienții, definită în cadrul documentației ca ”metodologie de management care plasează clientul în centrul activității de afaceri, în baza unei utilizări intensive a tehnologiilor informaționale pentru a colecta, integra, procesa și analiza informațiile legate de clienți.”

Criteriul DESI 8 – Întreprindere care cumpără servicii cloud computing, sofisticate sau intermediare. Acest criteriu implică achiziția a cel puțin un serviciu de tip Software ca Serviciu (SaaS), Platformă ca Serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un Serviciu (IaaS); este un criteriu care se poate corela cu orice implementare de CRM sau ERP, atât pentru subscripții cât și pentru servicii de hosting (servere virtuale), platforme de backup și disaster recovery online sau alte servicii cloud complexe pentru securitate sau management infrastructura IT etc.

Criteriul DESI 9 – Întreprindere care utilizează tehnologia de AI (Artificial Intelligence). Similar cu criteriul precedent, poate fi corelat cu alte criterii DESI, inteligența artificială fiind în esență o tehnologie integrată în numeroase produse de business. Totodată, pentru îndeplinirea acestui criteriu se încadrează și implementarea unui asistent virtual sau a unui robot software, care să preia interacțiunile cu clienții sau să proceseze automat facturile.

Criteriul DESI 10 – Întreprindere care cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet. Acest criteriu este complementar criteriului nr. 8, dar face trimitere la servicii cloud simple, care se adresează utilizatorilor. Este vorba de platforme de productivitate, colaborare, editare online etc., toate disponibile prin subscripție lunară.

Criteriul DESI 11 – Întreprindere care realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din totalul vânzărilor. Textul Îndrumarului MIPE este explicit în sine. Acest criteriu nu se referă la vânzările online de tip B2C, ci la cele B2B. Plata se poate face online sau offline, însă nu se includ comenzile primite pe E-Mail.

Criteriul DESI 12 – Întreprindere care utilizează două sau mai multe rețele sociale. Un alt criteriu aparent redundant și care nu lasă spațiu de manevră companiilor care sunt deja prezente pe social media. Criteriul poate fi însă atins prin activarea unor conturi noi pe canalele social media mai puțin cunoscute sau complementare, dar și prin intensificarea activității pe cele deja existente, intensificare dovedită cu cifre și indicatori. Îndrumarul MIPE amintește despre ”creșterea numărului de postări privind promovarea produselor/serviciilor firmei pe rețele sociale utilizate, a numărului de urmăritori, a numărului de distribuiri, conectarea conturilor/profilurilor cu website-ul de prezentare a companiei și/sau conturile/profilurile de utilizator de pe alte rețele sociale, utilizarea de noi funcționalități ale rețelelor sociale” care să arate îmbunătățirea indicatorului și menținerea acestuia pe toată durata proiectului.

Care sunt criteriile DESI și cum le poți respecta.

După cum spuneam și la început, beneficiarii finanțărilor prin Digitalizare IMM vor prezenta la ultima cerere de transfer un Raport Tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.

Raportul tehnic în discuție va prezenta detaliat toate elementele incluse (hardware, software, servicii) achiziționate și contribuția acestora la atingerea a minim 6 criterii DESI. Analiza va fi făcută prin comparație cu punctele prezentate în planul de afaceri și va demonstra cum investiția contribuie în proporție de 100% la tranziția digitală.

În cazul în care Raportul Tehnic IT nu va certifica faptul că au fost îndeplinite minim 6 criterii DESI, în urma implementării proiectului de digitalizare, respectiv menținerea acestora pe toată durata de durabilitate a proiectului, ultima cerere de transfer nu va fi acceptată la plată.

Cele mai noi articole

Solicită acum o demonstrație gratuită.

Leave this field blank

Prin trimiterea formularului rezultă că sunteți de acord cu Politica de Prelucrare a Datelor Personale.

Abonare la newsletter.

Leave this field blank

Prin trimiterea formularului rezultă că sunteți de acord cu Politica de Prelucrare a Datelor Personale.