Optimizarea fluxului de mărfuri în ASiS ERP

Cuprins

Pentru companiile care vând/distribuie bunuri de larg consum (produse alimentare și nealimentare), ASiS ERP include funcționalități generale pentru gestionarea comenzilor de livrare și a transportului asociat. Pe baza experienței acumulate în ultimii ani, Soft Net Consulting a adăugat o serie de funcționalități foarte specifice care să permită îmbunătățirea fluxurilor de lucru și obținerea unei eficiențe operaționale sporite. 

Comenzi și rezervare de produse

Gestiunea comenzilor are o importanță deosebită în procesele de vânzare specifice sectorului FMCG. Printre funcționalitățile dezvoltate de Soft Net Consulting în sistemul ASiS ERP se află:  

  • Acordarea de discounturi pe comenzi. Sistemul permite acordarea și înregistrarea de discounturi conform contractelor comerciale cu beneficiarii. Acestea pot fi acordate în trepte, on invoice sau off invoice, aplicabile în momentul în care un produs este adăugat pe comandă. Sistemul afișează produsele cu discounturile acordate și defalcarea fiscală aferentă (2-3 discounturi aplicate pe același produs). 
  • Fluxuri de aprobare. În momentul în care un utilizator finalizează o comandă, dacă pe un anumit cont/client a fost depășit soldul maxim alocat, sistemul trimite un e-mail către persoanele responsabile cu mențiunea suplimentării soldului, iar acesta poate aproba sau refuza comanda direct din email. Eliminăm automat riscul creditării unor companii care nu prezintă încredere.  
  • Rezervarea mărfurilor. Sistemul generează automat rezervarea mărfurilor, iar dacă acestea nu există pe stoc, alocă pe comandă statutul “nelivrabil”, având capacitatea să adauge elementele care sunt disponibile pentru o livrare parțială (tip de produse sau cantități). 
  • Alocarea automată a mărfurilor pe paleți. Funcționalitățile dezvoltate de Soft Net Consulting fac alocarea automată a mărfurilor pe paleți, pe baza unor algoritmi care pot fi configurați (colete, pachete, fracții de paleți etc). Această funcționalitate este esențială pentru organizarea ulterioară a livrării către beneficiari și planificarea capacității de transport. 

Tour Planner. Modul pentru optimizarea livrării

Pentru fluidizarea operațiunilor de livrare și transport, Soft Net Consulting a dezvoltat o serie de funcționalități grupate într-un modul de planificare, denumit Tour Planner. Este un instrument nou adăugat în ASiS ERP și permite o administrare mult mai facilă a operațiunilor de transport. Sistemul afișează toate comenzile valide pentru ca utilizatorul să poată selecta ce dorește să transporte efectiv. 

Comenzile sunt afișate direct pe hartă, iar sistemul propune, pe baza unei configurări prealabile, mașinile disponibile și modul de alocare al paleților. În etapa următoare, sistemul generează o rută optimă de transport, generată prin integrare cu Here Maps și care ține cont de multipli parametri: distanță, timp, zile și ore de livrare etc. 

Tour Planner este o funcționalitate foarte apreciată de clienți pentru că îi ajută să gestioneze toate situațiile care apar în activitatea curentă. Afișează transporturile direct pe hartă, în culori diferite pentru camioanele încărcate și cele goale, ceea ce permite inclusiv exploatarea mașinilor și pe traseul de întoarcere. Prin integrarea cu Here Maps calculează automat ruta optimă pe baza unor algoritmi de mare complexitate, care țin cont de multipli factori, legați atât de mașini, cât și de locația și specificul fiecărui client. Retailerii mari, spre exemplu, au zile și ore dedicate pentru primirea mărfurilor, iar camioanele trebuie să le respecte. Clienții Soft Net Consulting care utilizează acest modul spun că în 90% dintre cazuri planificarea corespunde cu realitatea. Un astfel de proiect este imposibil de atins fără un instrument digital.” Adrian Budiu, Consultant Implementare ASiS ERP 

Important de menționat este că sistemul permite gestionarea activității în timp real, ceea ce permite utilizatorilor să adauge comenzi nealocate sau să elimine comenzi alocate, dacă prin aceasta se obțin beneficii suplimentare. Pot fi adăugate comenzi noi (complet sau fracționat) pe transport, unde există disponibilitate, sau pot fi comutate/comasate comenzi între mașini. Modul de lucru este facil deoarece este drag and drop 

Operațiuni de picking și integrare cu RO e-Transport

În această etapă, sistemul generează și fișa de transport, care conține nr. de paleți, comenzi comandate, greutate, ordinea descărcării, utilizatorul alocat etc. Dacă este adăugată o comandă nouă pe rute, sistemul recalculează automat și renumerotează paletii și actualizează fișa de transport. 

Sistemul afișează o situație generală a tuturor transporturilor în derulare, care integrează o listă de picking pentru pregătirea mărfurilor în depozit și a avizelor de transport. La nivel de depozit, selecția se face cu ajutorul echipamentelor mobile Zebr (coduri de bare și scanare la nivel de produs/bax/cutie/palet), iar stocurile apar în sistem rezervate și nu pot fi alocate altei comenzi.  

La finalizarea pickingului, sistemul generează un document pentru echipamentul mobil care indică ordinea încărcării paletilor în camion, iar comanda va primi statusul “încărcat”. Totodată, sistemul permite generarea documentelor asociate, avizului, facturii sau chiar bonului de consum, dacă sunt produse pentru marketing. Facturile pot fi făcute distinct în funcție de brandul de produse/categorii, termenele de plată, discounturi etc. 

În pasul următor, sistemul prin integrare cu e-Transport transmite Codul UIT, codul unic generat de sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale. 

Pentru că situațiile reale din teren sunt mult mai complexe, avem în vedere crearea unei funcționalități care să permită completarea unui transport, chiar și atunci când un camion este deja încărcat parțial. În mod curent, unii clienți optează pentru descărcarea camionului, alții pentru alegerea unei rute mai puțin optime sau chiar renunță la opțiunea de completarea a transportului,” mai afirmă colegul nostru, Adrian Budiu. 

Pentru mai multe informații despre optimizarea fluxului de mărfuri cu ASiS ERP și Soft Net Consulting, programați o întâlnire cu noi. 

Cele mai noi articole

Solicită acum o demonstrație gratuită.

Leave this field blank

Abonare la newsletter.